რატომ ამახვილებენ ყურადღებას ექიმები ქალის გვიან ასაკში დაორსულებაზე?
35 წლის ზემოთ ქალის დაორსულება პრობლემას წარმოადგენს და დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან, რომელთა განვითარებამაც შეიძლება ავნოს დედის ორგანიზმს, ზოგიერთმა ხელიც კი შეუშალოს ნაყოფის მუცლადყოფნის პერიოდში მის ნორმალურ განვითარებას.